Våra tjänster

Våra tjänster

FASTIGHETSFÖRMEDLING

Privatbostäder

Med stor kunskap och erfarenhet förmedlar vi alla typer av privatbostäder. Vi vet vikten av ett proffsigt marknadsföringsmaterial och professionella bilder för att fånga intresse hos spekulanter. Lägg därtill mer tid för varje objekt blir förutsättningen än mer större för att du som säljare skall få ut maximalt pris för ditt hem. Vi samarbetar med proffsfotograf och homestylist. Välkommen med din villa, hästgård, fritidshus eller tomtmark. Vår inriktning här är främst vårt närområde, Rottne, Braås, Lammhult, Alvesta, Ramkvilla samt Växjö och alla fantastiskt vackra små byar däremellan!

Jord & Skogsfastigheter

Som fastighetsmäklare är vi specialiserade på jord och skogsfastigheter. Att sälja sin jord och skogsfastighet är troligen en mycket viktig affär för den som säljer. En försäljning av jord och skogsfastighet kräver specialkunskap inom skog, ekonomi, skatter, juridik, marknadsföring, lantmäterifrågor mm. Vi hjälper säljare att lyfta fram hela fastighetens värde vid en försäljning.

Fastighetsrätt

Dagens lagstiftning erbjuder ofta mycket bra lösningar vid överlåtelser av jord- och skogsfastigheter. Olika typer av fastighetsbildningar såsom avstyckning, klyvning, fastighetsreglering eller sammanläggning är olika exempel på detta. Ibland behöver servitutsavtal upprättas för en väg man behöver tillgång till för att ta sig till sin fastighet eller en brunn som är belägen på grannfastigheten men som man nyttjar. Gårdshem Fastighetsförmedling kan vara behjälplig i upprättande av avtalsregleringar, upprättande av handlingar till Lantmäteriet samt servitutsavtal.

Skrivuppdrag

Vilket innebär att vi ansvarar för att alla kontrakt, eller avtal om reglering, blir skrivna på ett korrekt sätt i de fall du som säljare själv har hittat en köpare. Givetvis finns vi också till hands för rådgivning genom hela processen.

Värdering

Vi utför skriftliga värderingar inför generationsskiften, bankvärderingar m.m Vi använder oss av vår erfarenhet, god lokalkännedom och de största marknadsvärderingssystemen på marknaden.

Skogsbruksplan och skoglig rådgivning

Vi samarbetar med oberoende planläggare/ skogsmästare som har mångårig erfarenhet att upprätta planer inför värderingar och försäljningar. Du kan därför kontakta Gårdshem Fastighetsförmedling om du vill upprätta en skogsbruksplan eller vill ha skoglig rådgivning för skötsel av din skog. Behöver skogsbruksplanen uppdateras, eller saknas en helt inför försäljning kan vi upprätta detta med kort handläggningstid.

Ekonomi & skatt – Jord & skog

Vi samarbetar med auktoriserade redovisningskonsulter med lång erfarenhet av jord & skogsfastigheter och som verkligen kan de speciella skatteregler som gäller för skog och gårdar på sina fem fingrar.

Juridik

Vårt medlemskap i Mäklarsamfundet ger oss tillgång till juridiska experter inom Fastighetsrätt och alla frågor som rör fastighetsförmedling.

Alla kunder till Gårdshem Fastighetsförmedling har gratis juridisk rådgivning hos Stegmans Juristbyrå som är en av branschens vassaste på fastighetsrätt!

 

 

Funderar du på att sälja din fastighet?
Kontakta oss

 

Nytt fält