Köpa bostad
Köpa bostad

Vi vill gärna vara ditt naturliga val även vid framtida fastighetsaffärer!

 

Drömmer du kanske om en egen hästgård? Eller kanske en lagom stor villa med sjötomt lugnt och stilla? Eller vill du kanske utöka ditt skogsinnehav och investera kapital? Oavsett hur just Dina drömmar är så ser vi fram emot att få möta dig som spekulant och köpare till någon av de fastigheter vi förmedlar. Vår målsättning är att se till att du får en trygg vägledning genom hela processen.

 

Före visning

Det rekommenderas att du inför visningen förbereder dig genom att skaffa dig kunskap om fastigheten och dina rättigheter och skyldigheter som köpare. Vad är viktigt för dig? Och hur ser din önskelista ut?

Genom presentationer på vår hemsida www.gardshemfast.se  och  www.hemnet.se  får du information om den fastighet som skall visas. Du kan också få information om fastigheten per mail eller telefon.

Finansiering

En viktig förberedelse är lånelöftet så du vet hur mycket du kan låna. Vet du hur mycket som du kan klara av i månadskostnad har du lättare att ta beslut och maximera dina chanser att verkligen hinna med när fastigheten skall säljas. Vill du ha tips på bankkontakter, har vi god kontakt i lokala banker.

Ibland kan en del av finansieringen finnas i det befintliga boendet, och det kan bli aktuellt att veta vad värdet är. Behöver du hjälp med en aktuell marknadsvärdering på din fastighet hjälper vi givetvis gärna dig med detta.

Visning

Vi har personliga och tidsbokade visningar på våra bostadsförmedlingar. Det gör att du i lugn och ro kan gå igenom bostaden i den takt du önskar och får tid för att ställa frågor till mäklaren.

Undersök fastigheten

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

För bostadsbyggnaden rekommenderar vi alltid att man anlitar en besiktningsman, och för jord och skogsmark att man tar hjälp av sakkunnig före köpet och undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Budgivning

Formen för budgivning kan variera och det är säljaren som avgör hur den ska gå till.

Det kan vara en sluten budgivning med skriftliga anbud som vi endast redovisar till säljare eller anbudsförfarande med efterföljande auktion/ budgivning bland anbudsgivarna. Detta förekommer oftast när det gäller jord- och skogsfastigheter.

Är det en villa eller bostadsrätt, är det vanligast med öppen budgivning, där buden redovisas löpande till dig och till övriga budgivare.

Oavsett form på budgivningen har vi personlig kontakt med varje budgivare, något som de flesta budgivare uppskattar.

Det är alltid säljaren som bestämmer och slutligen avgör vem som får köpa och till vilket pris. Säljaren är inte tvungen att ta det högsta budet, utan kan välja vem som helst av budgivarna, det är detta som kallas ”fri prövningsrätt”. Som fastighetsmäklare följer vi de regler som finns i Fastighetsmäklarlagen, dvs dokumenterar alla budgivare och vilka bud som lagts av vem. Budgivningslistan lämnas till köpare och säljare på tillträdesdagen.

Om budgivningen är avslutad och köpekontrakt ännu ej undertecknats är mäklaren skyldig att framföra ev. nya bud till säljaren. Det är då säljarens beslut om det nya budet skall öppna upp budgivningen igen eller inte. Vi rekommenderar därför att köpekontraktet undertecknas så snart som möjligt efter avslutad budgivning.

ÖVERLÅTELSEHANDLING

När budgivningen är avslutad och säljaren har accepterat ditt bud skall en överlåtelsehandling undertecknas. Mäklaren upprättar då ett köpekontrakt eller ett avtal om fastighetsreglering beroende på fastigheternas belägenhet och Lantmäteriets riktlinjer.

Vid kontraktsmötet går mäklaren igenom kontraktet och stämmer av om det råder några oklarheter.

Ett köpekontrakt på en jord eller skogsbruksfastighet kan många gånger vara betydligt mer komplicerat att upprätta än de kontrakt som upprättas vid försäljning av villor eller bostadsrätter.

Gårdshem Fastighetsförmedlings mäklare har den erfarenhet och kompetens som krävs för att både säljare och köpare skall känna sig trygga med avtalet.

Tillträde

köpet fullbordas och avslutas

På tillträdesdagen betalar du som köpare resterande del av köpeskillingen, och affären avslutas. Vi upprättar köpebrev och andra handlingar som behövs. I regel träffas vi på din bank där vi, tillsammans med din bankkontakt, har förberett för pengatransaktionen och lösen av säljarens eventuella lån. Vid denna tidpunkt får du också alla nycklar och fastighetshandlingar av säljaren.

 

Funderar du på att sälja din fastighet?
Kontakta oss

 

Nytt fält