Sälja bostad
Sälja bostad

Första besöket och kostnadsfri värdering

Varje förmedling inleds med ett första möte där du träffar fastighetsmäklaren som tillsammans med dig går igenom bostaden och gör en kostnadsfri värdering. Tillsammans går vi igenom mark, byggnader och de fakta som finns. Faktaunderlag som kan vara bra att förberedas om du har en jord eller skogsfastighet är att ta fram aktuell skogsbruksplan, arrende och/eller jakträttsavtal eller andra nyttjanderättsavtal. Vid besöket går vi igenom hur försäljningsarbetet går till och vilka tjänster vi kan erbjuda.

Ofta finns det frågor du som säljare har funderat över, och som kan vara bra att reda ut redan här. Ingen försäljning är den andra lik! För att öka värdet på din bostad kan du få tips och hjälp av en homestaylist, vi samarbetar med en grym inredningskonsult som hjälpt många säljare att lyfta helhetstrycket av sin bostad inför försäljning. Efter besöket erhåller ni en offert med vårt arvode och vår bedömning av marknadsvärdet.

Försäljningsstart

När du har bestämt dig för att gå vidare med försäljning, tecknar vi ett uppdragsavtal. I uppdragsavtalet regleras bl.a. vilka fastigheter som ingår i försäljningen, utgångspris, hur fastigheten skall marknadsföras samt vilken ersättning mäklaren skall erhålla.

Vi gör omfattande kontroller och tar fram de fakta som behövs från Lantmäteriet och andra myndigheter, kartor och taxeringsuppgifter. Vi undersöker pantbrev och belåning, servitut och ägarförhållanden och eventuella förbehåll. Utifrån dina önskemål beslutar vi tillsammans hur försäljningen ska läggas upp.

Marknadsföring

Marknadsföring är en stor och väldigt viktig del av en försäljning. Därför vet vi vikten av en bra objektpresentation, med fina foton och informativ text. Vi använder oss alltid av proffsfotograf vid bostäder, och tillhandahåller även både mast- och flygfotografering när så är lämpligt. Presentationen ska innehålla många viktiga uppgifter en blivande köpare behöver. Att väcka köpintresset är ett självklart syfte, men minst lika viktigt är att ge bra och korrekta faktaunderlag inför budgivning och finansiering.

Bostaden marknadsförs via de mest välbesökta sajterna på internet som Hemnet med flera, vår egen hemsida och givetvis på sociala medier. När det är lämpligt, använder vi också tidningsannonsering både lokalt och i dagspress. Vi kontaktar självklart de intressenter vi har i vårt register.

Vid skogsfastigheter marknadsförs alltid fastigheten av så kallade ”grannbrev”, vykort skickas ut till alla närbelägna skogsägare så att alla grannar kommer veta att just Din fastighet är till salu. Genom våra lokala samarbetspartners har vi ett bra kontaktnät över hela Kronoberg med omnejd.

Vi på Gårdshem Fastighetsförmedling är ett nytänkande och kreativt mäkleri som inte är rädda för att testa okonventionella vägar, därför är vi även öppna för om du som kund har andra idéer.

Visning

Visningen är en mycket viktig del av försäljningsprocessen. Vi på Gårdshem Fastighetsförmedling arbetar aktivt och är flexibla med visningstider för att bostaden ska visas för så många spekulanter som möjligt. Detta resulterar sedan i att du som kund får bästa möjliga slutpris.

Även digitala visningar är möjligt.

Budgivning

Budgivningen är en mycket känslig del i förmedlingsprocessen och kräver erfarenhet, tillgänglighet och förhandlingsvana. Tack vare vår erfarenhet med många affärer samt varit med om olika situationer kan vi garantera att budgivningar/förhandlingar sköts på bästa sätt. Erfarenheten i kombination med att vi arbetar med färre bostäder per mäklare innebär att du som säljare har möjlighet att få rätt pris för din bostad.

Formen för budgivning kan variera och det är du som säljare som avgör hur den ska gå till.

Det kan vara en sluten budgivning med skriftliga anbud som vi endast redovisar till dig som säljare eller anbudsförfarande med en efterföljande auktion/ budgivning anbudsgivarna emellan. Detta förekommer oftast när det gäller jord- och skogsfastigheter.

Är det en villa eller bostadsrätt, är det vanligast med öppen budgivning, där buden redovisas löpande till dig och till övriga budgivare.

Oavsett form på budgivningen har vi personlig kontakt med varje budgivare, något som de flesta budgivare uppskattar.

Det finns inga lagstadgade regler för hur budgivning ska gå till. Det är alltid du som säljare som bestämmer och slutligen avgör vem som får köpa och till vilket pris. Du som säljare är inte tvungen att ta det högsta budet, utan kan välja vem som helst av budgivarna, det är detta som kallas ”fri prövningsrätt”. Som fastighetsmäklare följer vi de regler som finns i Fastighetsmäklarlagen, dvs dokumenterar alla budgivare och vilka bud som lagts av vem. Budgivningslistan lämnas till köpare och säljare på tillträdesdagen.

ÖVERLÅTELSEHANDLING

När budgivningen är avslutad och det finns en utsedd köpare skall en överlåtelsehandling undertecknas. Mäklaren upprättar då ett köpekontrakt eller ett avtal om fastighetsreglering beroende på fastigheternas belägenhet och Lantmäteriets riktlinjer.

Ett köpekontrakt på en jord eller skogsbruksfastighet kan många gånger vara betydligt mer komplicerat att upprätta än de kontrakt som upprättas vid försäljning av villor eller bostadsrätter.

Gårdshem Fastighetsförmedlings mäklare har den mångåriga erfarenhet och kompetens som krävs för att både säljare och köpare skall känna sig trygga med avtalet.

Tillträde

Inför tillträdet bokar vi möte med köparens bank, vi förbereder alla detaljer beträffande lösen av dina eventuella lån, skickar kallelser till dig och köparen om plats och tid och annat som kan vara bra att tänka på.

Affären avslutas på tillträdesdagen då sker den slutliga transaktionen; resterande del av köpeskillingen erläggs och i samband med detta blir dina eventuella lån lösta. Vi upprättar köpebrev och de övriga handlingar som behövs. Det är på tillträdesdagen som äganderätten övergår till köparen. Samtliga nycklar och alla handlingar som tillhör fastigheten skall då också överlämnas till köparen.

Deklaration

När det gäller privatbostäder hjälper vi dig kostnadsfritt att göra en preliminär beräkning av kapitalvinst och de deklarationsbilagor som behövs.

Behöver du hjälp med deklarationen av din skogsfastighet samarbetar vi med auktoriserade redovisningskonsulter som besitter mångårig erfarenhet och kan de speciella skatteregler som gäller för skog och gårdar på sina fem fingrar.

 

Funderar du på att sälja din fastighet?
Kontakta oss

 

Nytt fält