Objekt

Asaryd Nästagård 2 Lammhult

Asaryd

Gård med skog och gårdscentrum!

 • Pris: 3 200 000 SEK
  Bud: 3 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 31,4024 ha

Fastighetsmäklare

Siri Ek

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Budhistorik

Asaryd Nästagård 2 Lammhult, Asaryd
DJI_0479
2A7A1017
DJI_0455
DJI_0471
DJI_0472
DJI_0460
Område
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Matplats
Kök
Matplats
Övrigt
Sovrum
Kök
Område
Fasad
Fasad
Fasad
Område
Område
Övrigt
Område
Område
Område
DJI_0474
2A7A1020
DJI_0477
DJI_0482
DJI_0483
DJI_0490
DJI_0491
DJI_0436
DJI_0438
DJI_0439
DJI_0440
DJI_0443
DJI_0444
DJI_0448
DJI_0451
DJI_0452
DJI_0453
DJI_0454
DJI_0456
DJI_0458
DJI_0462
DJI_0463
DJI_0468
DJI_0469
DJI_0471
DJI_0472
2A7A1038
2A7A1042
2A7A1047
2A7A1049
20220421_180417
20220421_180432
20220421_180038
20220421_175232
20220421_174124
20220421_174021
20220421_174005
20220421_173951
20220421_173948
20220421_173925
20220421_173820
20220421_173416
20220421_173815
20220421_173400
20220421_163533
20220421_163402
20220421_163359
20220421_163419
20220421_163349
20220421_163346
20220421_163329
20220421_163322
20220421_163316
20220421_163531
20220421_163537
20220421_173354
20220421_173357
20220421_173419
20220421_173943
20220421_174051
20220421_180056
Fastighetskarta-2022-04-25
Kopia av Reg Fastighetsmäklare Siri Ek (2)
Logga nyaste
Asaryd_2_3_Karta_Åtgärd1024_1

Beskrivning

Varmt välkomna till Asaryd Nästagård 2 och denna charmiga gård om ca 31,5 ha. Fastigheten består av ca 28 ha skog, ca 3 ha inägomark och ett äldre charmigt torp med ladugårdsbyggnad. Övervägande av inägomarken är samlat runt omkring gårdscentrum. 

Fastigheten är fördelat på tre skiften, varav två av skiftena gränsar mot sjöarna Näversjön och Teresjön.
Skogsbruksplan upprättad av Södra 2022-04-19. Enligt skogsbruksplanen är den totala virkesvolymen ca 5103 m3sk med en medelbonitet på 7.9. Skog i huggningsklasserna S1/S2 uppgår till ca 2100 m3sk. Jakt och samfällt fiske!

Mangårdsbyggnaden har flera charmiga detaljer bevarade, såsom äldre eldstäder och vackra dörrar. Nytt yttertak 2018. El finns indraget. Vatten och avlopp saknas. Stor ladugård och ett ytterligare äldre hus på gården (stort renoveringsbehov). Då övervägande av inägomarken är samlad runt gårdscentrum har gården potential som hästgård eller annan djurhållning i mindre skala. 

Asaryd ligger i Växjö kommun med fantastiskt vackra omgivningar! I sjön Skärlen finns badplats i byn. 

Sista anbudsdag 2022-05-25

Varmt välkomna på visning!

Allmän information

 • Pris: 3 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Fritid, Hästgård, Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 388 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 493 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 881 000 SEK
 • UppdragsID: GJ5 ATH
 • Försäljningssätt

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skog, G2: 60 m³sk
 • Skog, S2: 1 626 m³sk
 • Skog, S1: 505 m³sk
 • Total volym: 5 103 m³sk
 • Upprättad: 19 april 2022
 • Skogsbruksplan:
  Skogsbruksplan upprättad av Södra 2022-04-19. Enligt skogsbruksplanen är den totala virkesvolymen ca 5103 m3sk med en medelbonitet på 7.9. Skog i huggningsklasserna S1/S2 uppgår till ca 2100 m3sk. Beräknad årligt tillväxt 158 m3sk
  
  Trädslagsfördelning
  Gran 73 %
  Tall 4%
  Löv 22%
  
  Fastigheten utgörs av tre relativt geografiskt utspridda skiften och ligger öster om Asa, i Lammhults församling, Växjö kommun, Kronobergs län.
  
  Fastighetens terräng- och markförhållanden är varierande p g a att de tre olika skiftena är utspridda geografiskt. De båda södra skiftena utgörs främst av flackare, friska-fuktiga marker. På skiftet längst i norr är marken mer bergbunden, kuperad, stenig och blockig och här förekommer branter och stup.
  
  Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen under dokument och länkar för mer information.

 • Rubrik: Manngårdsbyggnad
 • Beskrivning:
  Charmig mangårdsbyggnad från 1869. El finns indraget, vatten och avlopp saknas. 
  Nytt yttertak 2018 med ny papp, läkt och takpannor. 
  
  Rumsfördelning
  GROVENTRÈ
  Plats för avhägning. Grävd källare under lucka i golvet "matkällare". 
  KÖK
  Rymligt kök med gott om plats för matbord, vedspis (ej godkänd idag), stort skafferi. 
  VARDAGSRUM
  Rymligt vardagsrum med fönster i tre väderstreck ger trevligt ljusinsläpp. Stor vacker öppen spis i mitten av rummet (ej godkänd idag) 
  FARSTUKVIST
  Charmig farstukvist med gamla detaljer och dörrar bevarade.
  HALL
  Charmig tapet på väggarna
  
  --ÖVERVÅNING--
  
  KÖK 2/ SOVRUM
  Tidigare kök, fönster två väderstreck ger trevligt ljusinsläpp. Vedspis (ej godkänd, oklar funktion)
  SOVRUM
  Stort sovrum med fönster i tre väderstreck ger trevligt ljusinsläpp. Kamin (ej godkänd), klk.
  KLÄDKAMMARE
  GENOMGÅNGSHALL
  Förråd 
  
  BYGGNADSSÄTT
  Tak: Betongpannor
  Fasad: Träpanel
  Fönster: Tvåglas kopplade
  Grund: Torpargrund
  Stomme: Timmer/ trä
  Bjälklag: Trä
  Ventilation: Självdrag
  Uppvärmning: Elelement/ eldstäder
  
  En grävd vattenbrunn finns på fastigheten, men inte använts de senaste 15-20 åren, den fungerade bra då den användes, oklar funktion idag.
  
  Eldstäderna (förutom vedspisen i köket på övervåningen) var i bruk för ca 15 år sedan och fungerade då. Det har dock ej använts och därmed ej sotats sedan dess och är därmed automatiskt eldningsförbud.

 • Rubrik: Ladugård
 • Beskrivning:
  Ladugård, tillbyggd del 1940. 
  Gammalt stall och loge och sedvanliga utrymmen. 
  Delar med gjuten platta.

 • Rubrik: Städning
 • Beskrivning:
  Ingen ytterligare städning kommer ske varken i bostadsbyggnad eller i övriga byggnader. Möblerna i huset kommer att lämnas som de är.

 • Rubrik: Inägomark
 • Beskrivning:
  Inägomarken uppgår till 3,1 hektar enligt skogsbruksplanen och till 5 hektar enligt fastighetsutdraget. Jordbruksmarken är upplåten under 2022. Fri för ny ägare från och med 2023-01-01. Inga stödrätter följer fastigheten.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Förekommande viltarter är älg, rådjur och vildsvin m.fl. Fastigheten ingår i Asaryd Buskatorps viltvårdsförening och omfattar endast älgjakten. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt. Det anordnas även gemensam vildsvinsjakt 2-3 ggr per år. Enskild småviltsjakt.
  Jakträtten är utarrenderad fram till februari ut 2023 och fri för en ny ägare 2023-03-01.

 • Typ: Fiske
 • Beskrivning:
  Till fastigheten hör andel i samfällt fiske och vattenområde. Fullständig Lantmäteriutredning om vatten och fiskerätt tillhörande fastigheten har inte skett. Kräftfiske finns att hyra i en del av Näversjön och del av Teresjön för de som har en fastighet i byn.

 • Typ: Fastighetsgränser
 • Beskrivning:
  Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

 • Rubrik: Areal
 • Beskrivning:
  Areal enligt skogsbruksplanen:
  
  Produktiv skogsmark 27,9 ha
  Inägomark 3,1 ha
  Impediment berg 0,7 ha
  Impediment myr 0,6 ha
  Övrig areal 0,2 ha
  Total summa areal: 32,5
  
  Areal enligt fastighetsregistret: 
  314 024 kvm
  
  Taxerad areal
  Skog 26 ha
  Åkermark 2 ha
  Betesmark 3 ha
  Småhusmark på lantbruk 2000 kvm
  Summa mark 31 ha
  
  Kommentar:
  Som underlag för arealberäkningen i skogsbruksplanen har Lantmäteriets fastighetskarta använts. Dessa arealuppgifter kan skilja sig något från uppgifter i fastighetsregistret. En köpare är medveten om att arealen skiljer sig något åt. Ingen ytterligare utredning av detta kommer att ske.

 • Typ: Naturvärden
 • Beskrivning:
  Fastigheten belastas inte av några registrerade nyckelbiotoper. (Källa; Skogsstyrelsen Skogens Pärlor. )

 • Typ: Forn- och kulturlämningar
 • Beskrivning:
  För Fastigheten finns registrerat; Fornlämning, fossil åker. 
  L1954:56 Fornlämning RAÄ-nummer: Asa 202:1 Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

 • Rubrik: Taxeringsvärde
 • Beskrivning:
  Taxering genomförd: 20120
  Markvärde: 1 493 tkr, varav Skog 1 300 tkr, Åkermark 62 tkr, Betesmark 31 tkr
  Byggnadsvärde: 388 tkr
  Summa taxvärde: 1 881 tkr

 • Rubrik: Inteckningar
 • Beskrivning:
  Det finns inga pantbrev uttagna på fastigheten.

 • Rubrik: Energideklaration
 • Beskrivning:
  Energideklaration behövs ej

 • Typ: Förvärvstillstånd
 • Beskrivning:
  Fastigheten är belägen i Asa socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs för både fysiska och juridiska personer. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar 4 600 kronor. Du behöver dock inte tillstånd om du är folkbokförd inom glesbygdsområdet där fastigheten ligger sedan minst ett år tillbaka.

 • Rubrik: Visning
 • Beskrivning:
  Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av byggnaderna kommer ske 2022-05-13 kl 16.30-18.00, boka in dig hos mäklaren via mail: siri.ek@gardshemfast.se eller te/sms: 0705-407071

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.
  
  Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
  
  Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul
  Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.
  
  Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

 • Rubrik: Försäljningssätt
 • Beskrivning:
  Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
  
  Skriftligt bud ska vara Gårdshem Fastighetsförmedling, Siri Ek, tillhanda senast 2022-05-25. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Maila gärna in anbudsblanketten siri.ek@gardshemfastigheter.se eller skickas till Vartorp Gård, 363 33 Rottne. Märk mailet/kuveret Asaryd 2:3

 • Rubrik: Vägbeskrivning
 • Beskrivning:
  Fastigheten är belägna ca 4-5 km öster Asa, ca 18 km öster Lammhult, 11 km norr om Tolg och
  ca 36 km norr om Växjö.
  Fastighetens bostadsbyggnad är belägen i Asaryd, Lammhults kommun. Adress: Asaryd Nästagård 2 Lammhult.
  Se bifogat kartmaterial för mer information.

 • Rubrik: Asaryd
 • Beskrivning:
  För mer information om Asaryd, jakt och fiske m.m se deras hemsida http://www.asaryd.se/

 • Rubrik: Internet/fiber
 • Beskrivning:
  Fiber finns framdraget till husknuten.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ ASARYD S:4 - ändamål vägar, andel 2,6%

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ ASARYD S:5 - ändamål grustag, andel 2,6%

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ ASARYD S:6 - öar i Näversjön, andel 2,6%

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ ASARYD S:7 - öar i Skärlen, andel 2,6%

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Optokabel - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Optokabel

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning, Nätstation

Byggnader

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt