Objekt

Del av VÄXJÖ HAKETORP 1:5

Fin barrdominerad skogsfastighet om ca 18 ha!

 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 182 000 kvm

Fastighetsmäklare

Siri Ek

Kommande visningar

Besiktning av skog och mark sker i första hand på egen
hand, alternativt enligt överenskommelse med
undertecknad fastighetsmäklare. Intressenter är välkomna
att fritt, utan föregående anmälan, besöka Området under
budtiden för besiktning av skog och mark,
dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Boka visning

Del av VÄXJÖ HAKETORP 1:5,
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt
org_2a53fbc8d103ca0a_1629716002000
DJI_0003
org_038ba270ed0d6e84_1629716008000
DJI_0004
DJI_0005
DJI_0007
org_88ce30af3fefeadf_1629719444000
org_9d05d3a852d8b47b_1629719446000
DJI_0020
org_000cf3673af17f52_1629715660000
org_1a312d9ac450f7aa_1629716364000
org_2c327597579a42e3_1629715732000
org_3beb7055017f7de6_1629716260000
org_7cb65b107d07d9dd_1629716320000
org_20be26c1f1d5e890_1629715946000
org_92f669cb1466126a_1629716212000
org_287a4bede141dea9_1629715528000
org_624fc33a9307a7bc_1629716342000
org_5345e96e322d2ce3_1629715760000
org_a16788e9747b61cf_1629716186000
org_ae511efd1e4669a7_1629715794000
org_cc616ed531a44134_1629716014000
org_ccd62a115261db39_1629716288000
org_cff0575bfde3192d_1629716022000
org_d4f4be9ee050fbdd_1629715544000
2A7A0865
2A7A0869
2A7A0871
2A7A0873
2A7A0876
2A7A0877
2A7A0883
2A7A0885
2A7A0889
2A7A0890
2A7A0891
2A7A0894
Sammanställning
Skogskarta_a_tga_rd10241024_1
0001
Kopia av Reg Fastighetsmäklare Siri Ek (2)
per_logo_8487x6000 -K

Beskrivning

RESERVERAD! 
Fin obebyggd skogsfastighet om ca 18 ha utanför Gårdsby, Växjö. Barrdominerad skogsmark varav gran utgör 51% och tall 38 % med en medelbonitet på 8,2. Skogsmarken består främst av växande ungskog samt en del avverkningsmogen skog. Totalt virkesförråd om ca 2500 m3sk varav slutavverkningsmogen skog uppgår till ca 2100 m3sk. Försäljningen avser del av fastighet, och kommer att bli ett skifte. Fastigheten ligger lättillgänglig. 


Fastigheten är belägen ca 10 km norr om Växjö


Fastigheten utbjudes till försäljning genom skriftligt anbudsförfarande
Anbud senast 2021-10-05
Anbud skickas till siri.ek@gardshemfast.se. Märk mailet "Anbud Haketorp 1:5".

Allmän information

 • Pristyp: Högstbjudande
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 863 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 863 000 SEK
 • UppdragsID: GHB 4R3
 • Försäljningssätt

 • Anbud, oss tillhanda senast: 5 october 2021
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
  
  Skriftligt bud ska vara Gårdshem Fastighetsförmedling, Siri Ek, mail: siri.ek@gardshemfast.se tillhanda senast 2021-10-05. OBS! Märk mailet "Anbud Haketorp 1:5". 
  (Post: Gårdshem Fastighetsförmedling, "Siri Ek", Vartorp Gård, 363 33 Rottne.)

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 18,1000 ha

 • Areatyp: Inägomark
 • Areastorlek: 0,1000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skog, G2: 142 m³sk
 • Skog, S2: 1 941 m³sk
 • Skog, S1: 162 m³sk
 • Total volym: 2 500 m³sk
 • Upprättad: 1 october 2020
 • Skogsbruksplan:
  Fastigheten del av Haketorp 1:5, är belägen i Växjö kommun, Gårdsby församling. Området som är till försäljning består av ett skifte och uppgår till ca 18,2 ha varav ca 18,1 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruksplan upprättad oktober 2020 av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen är virkesförrådet uppskattat till ca 2.500 m3sk med årets tillväxtsäsong inräknat (2021) , vilket ger ca 137 m3sk/ha. Medelboniteten är 8,2 m3sk/ha/år. 
  
  Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut som följer: 
  Gran 51% 
  Tall 38% 
  Ek 1% 
  Björk 7% 
  Asp 3%
 • Skogsvård:
  Fastigheten har ca 4,3 ha som är i behov ungskogsröjning snarast och ytterligare areal senare del av planperioden.

 • Typ: Naturvärden
 • Beskrivning:
  På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med dokumenterat höga naturvärden. Källa; Skogens pärlor.

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fastighetens jakträtt är fri för ny ägare på tillträdesdagen.

 • Rubrik: Avstyckning
 • Beskrivning:
  En köpare är medveten om att försäljningen avser område av fastighet, och att arealen i annonsen är ungefärlig och att köpare och säljare får tåla mindre avvikelser. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess gränser och areal före köpet. 
  
  Karta för avstyckningen finns under dokument och länkar längre ned på sidan. Kostnaden för lantmäteriförrättningen delas av Köpare och säljare.

 • Rubrik: Taxeringsvärde
 • Beskrivning:
  Försäljningen avser del av fastighet, skogsmarken är taxerad till 1 863 000 kr enligt 2020 års taxering på hela fastigheten idag. Fastigheten kommer få ett nytt taxeringsvärde efter avstyckning.
  
  Taxeringsvärde del av fastighet.
  Försäljningsobjektet utgör del av taxeringsenhet och saknar åsatt taxeringsvärde. ​​

 • Rubrik: Arealuppgifter
 • Beskrivning:
  Områdets areal enligt skogsbruksplanen:
  
  18,1 ha produktiv skogsmark
  0,1 övrig mark
  
  Fastighetens areal gällande skogsmark enligt taxeringsinformationen:
  
  18 ha skogsmark. Taxeringsvärde 1 863 tkr
  
  En köpare är medveten om att försäljningen avser område av fastighet, och att arealen i annonsen är ungefärlig och att köpare och säljare får tåla mindre avvikelser. Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess gränser och areal före köpet.

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
  
  Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.
  
  Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
  
  Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
  
  Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

 • Rubrik: Visning
 • Beskrivning:
  Besiktning av skog och mark sker i första hand på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med
  undertecknad fastighetsmäklare. Intressenter är välkomna att fritt, utan föregående anmälan, besöka Området under
  budtiden för besiktning av skog och mark, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

 • Rubrik: Försäljningssätt
 • Beskrivning:
  Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
  
  Skriftligt bud ska vara Gårdshem Fastighetsförmedling, Siri Ek, mail: siri.ek@gardshemfast.se tillhanda senast 2021-10-05. OBS! Märk mailet "Anbud Haketorp 1:5". 
  (Post: Gårdshem Fastighetsförmedling, "Siri Ek", Vartorp Gård, 363 33 Rottne.)

Området

 • Vägbeskrivning:
  Fastigheten är belägen strax norr om Gårdsby, ca 10 km norr om Växjö. 
  Se bifogat kartmaterial för mer information.
 • WP_MAP

  WP_INTEREST

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt