Objekt

Del av VÄXJÖ GÅRDSBY-NOTTERYD 1:5

Tomter i Sandsbro/ Notteryd

 • Pris: 1 000 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 0,2435 ha

Fastighetsmäklare

Siri Ek

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
d0617f80-ab74-11ed-9373-9d19a52ab798
Förrättningskarta_utkast
tomter karta

Beskrivning

Båda tomterna är RESERVERADE!


Nu finns möjlighet att förvärva en tomt i populära Sandsbro/ Notteryd. Förhandsbesked om bygglov finns och tomterna är i slutskedet av avstyckningsprocessen. Lantmäteriet har varit ute och satt upp gränsmarkeringar. 

Tomterna blir knappt ca 2.500 kvm vardera. 

Säljaren kommer ombesörja avverkning av träden på tomten .(ej stubbar) Inget ytterligare kommer utföras av säljaren. En köpare står alla kostnader för elanslutning, markberedning, vatten och avlopp et.c. 

Eget avlopp och eget vatten. Det kommer bildas en gemensamhetsanläggning för infiltrationen för de båda tomterna. Det kommer bildas en gemensamhetsanläggning för infartsvägen för de båda tomterna med hälften vardera.

Allmän information

 • Pris: 1 000 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Lantbruk: Tomt - avstyckning, blivande taxeringskod 210
 • Typkod: 120
 • UppdragsID: G0J F9N
 • Försäljningssätt

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ GÅRDSBY-FYLLERYD GA:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Optokabel - se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: VÄG

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt att nedlägga jordkabel fiber med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp och övriga anordningar som behövs. - Elektronisk kommunikation

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt att nedlägga jordkabel fiber med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp och övriga anordningar som behövs. - Elektronisk kommunikation

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning, Transformatorstation, Kabelskåp - se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt att nedlägga jordkabel 10 kV starkströmsledning med transformatorstation, kabelskåp och visare och övriga anordningar som behövs. - Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: LEDNINGSRÄTTSHAVAREN HAR RÄTT ATT FÖR ALL FRAMTID BIBEHÅLLA STARKSTRÖMSLEDNING - STARKSTRÖM

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Optokabel - se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Optokabel

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Optokabel

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning, Transformatorstation, Kabelskåp

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Fastigheten kommer att få del i de rättigheter och belastningar lantmäteri förrättaren beslutar i lantmäteriförrättningen vilket bör vara följande:
  
  Fastigheten kommer få del i gemensamhetsanläggning för infartsväg samt del i gemensamhetsanläggning för infiltration. Servitutsrätt för ledningar angående avloppet. Del i 
  VÄXJÖ GÅRDSBY-FYLLERYD GA:1
  Ledningsrätt kommer ligga i GA infartsvägen.
  
  Vägservitut till förmån för GÅRDSBY-NOTTERYD 1:5 över den nybildade GA:vägen. (infartsvägen)

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt